AAC z ang. Augmentative and Alternative oznacza wspomagające i alternatywne metody pozwalające na  komunikowanie się osobom niemówiącym (metody alternatywne) bądź osobom,  których mowa nie wystarcza do efektywnego komunikowania się z innymi (metody wspomagające).

Spektrum wspomagających i alternatywnych metod jest bardzo obszerne.

 

Najogólniej metody można podzielić na:

-znaki graficzne np.  Piktogramy, PCS, System Blissa

-znaki przestrzenno dotykowe np. różnorodne przedmioty symbolizujące rzeczy, czynności zdarzenia, alfabet punktowy na dłoni, System Braillea

-znaki manualne np. Makaton, Coghamo, język migowy, alfabet palcowy

-system symboli jednoznacznych, czyli przedmioty utożsamiane z daną sytuacją np. śliniak jako zapowiedź posiłku.

-systemy kombinowane, czyli połączenie kilku metod wychodząc naprzeciw potrzebom
i możliwościom dziecka.

 

W doborze metody istotne jest uwzględnienie poziomu funkcjonowania zmysłów, sprawności ruchowej oraz poziomu sprawności intelektualnej a także środowiska dziecka Należy uwzględnić jego możliwości i ograniczenia.

W komunikacji z Naszymi podopiecznymi wykorzystujemy głównie:

·    PCS – y  czyli kolorowe obrazki ilustrujące określone słowa.

·    Fotografie osób, przedmiotów bliskich dziecku, co zwiększa motywację dziecka do porozumiewania.

·  Gesty Makatonu, głównie w formie manualnej jest to bowiem systemem łączący zarówno gesty jak i znaki graficzne.

· Wybrane gesty Coghamo czyli komunikaty w oparciu o uproszczone gesty przeznaczone dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi.

· Sprzęt wyższej technologii typu Big Mack czy Step by step, czyli komunikatory pozwalające dzieciom niemówiącym wyrażenie własnego zdania poprzez odtworzenie komunikatu naciskając przycisk komunikatora.

· Metoda alternatywy rąk- w zależności od potrzeb dłoniom nadajemy znaczenie, dziecko dokonuje wyboru wskazując daną rękę.

· Nadawanie intencji komunikacyjnej poszczególnym zachowaniom dziecka-  wykorzystanie relacji bodziec - reakcja. Prostym reakcjom, zachowaniom dziecka nadajemy znaczenie.

· Znaki przestrzenno – dotykowe gdzie miniatury przedmiotów symbolizują daną czynność lub  przedmiot konkretny utożsamia daną czynność.

 

Dzięki wspomagającym i alternatywnym metodom komunikacji dzieci mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać swoje zdanie, myśli i uczucia.

Pamiętajmy, że komunikacja stanowi jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych człowieka a to, że dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nic do powiedzenia.