Realizowane projekty

Piknik Rodzinny „Dzień dobry Rudołtowice”


Realizacja Projektu Grantowego „Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego: Dzień dobry Rudołtowice” w ramach umowy o powierzenie grantu nr 12/P9/PG. W ramach Projektu grantowego pt. „Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego” w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Nr umowy: 12/P9/PG
Kwota przyznana: 7913,00 zł
 
 

Dofinansowanie projektu „Pielęgnacja drzewostanu w zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach”Dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którego efektem ekologicznym będzie przywrócenie lub zapewnienie ochrony właściwego stanu ekosystemów na obszarze ok. 2 ha

Nr umowy: 322/2021/13/OP/wk/D
Kwota przyznana: 34 729,09 zł

Nr umowy: 138/2021/13/OP/wk/D
Kwota przyznana: 69 686,90 zł 
 
 

Współrealizacja projektuGrant przyznany przez NFZ – Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach, w ramach projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: COVID-19.02.12.92 z dnia 18.06.2021 r.
Kwota przyznana: 153 348,08 zł.  
 
 

Projekt „Inwentaryzacja parku”

Od czerwca 2021 realizujemy działania związane z inwentaryzacją parku. Wszystkie prace prowadzone  są za zgodą  Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej i  objęte nadzorem konserwatorskich.
Projekt współfinansowany jest ze środków Starostwa Powiatowego, Gminy Pszczyna oraz własnych.
 

Realizacja projektu „Tu MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – edycja 2021

PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży otrzymało grant z Fundacji Santander Bank w ramach konkursu grantowego ” TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – edycja 2021 na realizację projektu ogrodu kieszonkowego „Ptasi Raj”

Partner projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”

PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży jest w gronie partnerów projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”. Projekt ten ma na celu ograniczenie skutków i przeciwdziałanie ryzyka wystąpienia epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonującej na terenie Województwa Śląskiego.

Współrealizacja projektu

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Ogród sensoryczny

„Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii
oraz przestrzeni warsztatowej  do hortiterapii w postaci ogrodu
sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”

Projekt dofinansowany ze środków PFRON

„Skok ku samodzielności – wszechstronne usprawnienie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Centrum w Rudołtowicach”.
Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt trzyletni. Okres realizacji projektu to 01.04.2019 do 31.03.2022 r.

Dowóz dzieci do Ośrodka z Gmin:

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy: Goczałkowice Zdrój,
Miedźna oraz Pszczyna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128
wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”
– Goczałkowice-Zdrój (pobierz)
– Miedźna (pobierz)
– Pszczyna (pobierz)

II etap remontu konstrukcji dachu Pałacu

Remont konstrukcji dachu oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego w komplecie pałacowo – parkowym w Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128 – kontynuacja etap II

Remont dachu budynku oficyny

remont w zakresie wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny w kompleksie pałacowo-parkowym w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128. .

Remont łazienek

Adaptacja/dostosowanie 3 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych przebywających w obiektach mieszczącym  się zespole pałacowo-parkowym w Rudołtowicach, ul. Zawadzkiego 128 – budynek główny- zameczek z XVIII w. 
Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

Projekt „Czas dla nas, czas dla kultury”- organizacja wyjazdów do ważnych miejsc kultury

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z Funduszu Promocji Kultury. Planowany czas realizacji projektu -wrzesień- grudzień 2020

Celem projektu jest organizacja wyjść do ważnych i interesujących miejsc kultury – filharmonia, teatr, kino, koncerty oraz oraz organizacja warsztatów muzyczno-relaksacyjnych dla rodziców /opiekunów dzieci przebywających w PZN Centrum.

ODWOŁANY
Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i zamknięciem instytucji kultury realizacja projektu jest niemożliwa.

Dołącz do naszego newslettera!
PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020