Działalność Centrum finansowana jest z następujących źródeł:

 

 
 
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 
 
 
Urząd Miasta Pszczyna
 
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia
 


 

 

 

 

 

Państwowy Fudnusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Współpraca/Partnerzy


  Soroptimist International Klub w Bielsku-Białej

 

 

 

 

 
 
 
 
Gmina Miedźna
 
  
 
 
 
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w
Pszczynie /Łąka

 

 
 
 
 
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudołtowicach
 
 
 
 
Sponsorzy
 
Zakład utylizacji odpadów w
Rudołtowicach
 
 
Zakład przetwórstwa mięsnego
w Pszczynie
 
 
 
Gospodarstwo rolne
 
 
Zakład przetwórstwa mięsnego