PARTNERZY

 

Działalność Ośrodka finansowana jest z następujących źródeł:

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Porozumienie nr OS.37.U.2013 z dnia 19 grudnia 2013
 
Narodowy Fundusz Zdrowia

Umowa nr 121/200428/14/1/2013

 

Państwowy Fudnusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Umowa nr ZZO/000057/12/D z dnia 4 marca 2015 r.

 
 

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

 

 
 
 Urząd Miasta Pszczyna