Rodzicu czy wiesz, że

 

Twoje dziecko uczestniczy w zajęciach muzykoterapii, zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Dzięki środkom pozyskanym  z Urzędu Miasta Pszczyna – Realizacja zadania publicznego „ Poprawa  umiejętności komunikacyjnych dzieci z dysfunkcją wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością”,

 Oraz  Subwencji Oświatowej- Starostwa Pszczyna  zakupiliśmy na potrzeby muzykoterapii  instrument muzyczny „die Klangwiege”.

 

 

Więcej informacji znajdą Państwo w podzakładkach po lewej stronie.

 

 

 

 

 


 

 

Realizujemy Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn: „Droga ku samodzielności-wszechstronne usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku w Rudołtowicach” na podstawie umowy nr. ZZO/000005/12/D  z dnia 23.04.2012 r. wraz z aneksami.