W tym roku szkolnym wprowadziliśmy nową formę zajęć terapeutycznych dla naszych podopiecznych.

 

Zajęcia na Sali Audiowizualnej

 

Dzięki pozyskaniu środków z PFRON – Zadanie zlecone na realizację projektu „Droga ku samodzielności – wszechstronne usprawnianie dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w Ośrodku w Rudołtowicach” oraz Urząd Miasta – Pszczyna"Realizacja zadania publicznego „Poprawa umiejętności komunikacyjnych dzieci z dysfunkcją wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością” dokonaliśmy zakupu Tablicy interaktywnej, która jest nieodzownym narzędziem do prowadzenia nowatorskiej formy zajęć.

 

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca lub specjalnego pisaka. Umożliwia wyświetlanie dowolnej zawartości komputera (programy edukacyjne, zdjęcia, filmy, pliki Microsoft Office).

 

Na każdym wyświetlonym zdjęciu, obrazie użytkownik może rysować, pisać, zaznaczać czy malować. Dziecko wyciągając rękę, dotykając  ekran staje się sprawcą działania.

Poszczególne zagadnienia można przedstawiać dziecku za pomocą dźwięku i obrazu. Łączy funkcję edukacyjną z zabawą i tym samym stwarza atrakcyjne środowisko pracy.

Przyczynia się do wzrostu koncentracji, uwagi ucznia oraz jego kreatywności.

Wzmacnia poczucie pewności siebie.

Tablica interaktywna pomaga zainteresować dziecko proponowaną terapią, wpływa pozytywnie na wzrost aktywności, jest nieocenioną pomocą terapeutyczną dla dzieci i ich terapeutów.