• Szkolenie z hortiterapii dla wolontariuszy

  Zapraszamy do projektu „Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”

  Operacja jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  Jeden z etapów projektu polega na przeszkoleniu 5 Wolontariuszy z obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska” z zakresu hortiterapii.

  Szkolenie przeprowadzą pracownicy Zameczku. Liczba miejsc jest ograniczona – 5, dlatego o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

  Osoby chętne proszone są o wysłanie na maila a.pustelnik@zameczek.org.pl chęci uczestnictwa w operacji. Zgłoszenia można wysyłać od 20 do 26 października. Dokładny termin warsztatów zostanie uzgodniony z zakwalifikowanymi uczestnikami, a czas trwania szkolenia to 10 godzin. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

  Osoby, które wezmą udział w szkoleniu z hortiterapii będą w następnym etapie organizować warsztaty (według ustalonego harmonogramu) dla społeczności lokalnej z obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska” oraz dla podopiecznych Centrum.

  Szkolenie jest bezpłatne. Osoby przeprowadzające warsztaty nie otrzymują z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 

  Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Aleksandry Pustelnik – tel. 32 449-05-59 wew. 29.

  Serdecznie zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

  Zaproszenie

 • Ruszyła budowa ogrodu sensorycznego

  Chcemy przekazać niezwykłe dla Ośrodka informacje.

  Od jakiegoś czasu trwają prace związane z realizacją operacji  pt. „Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej  do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”. 

  Operacja jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach projektu powstanie piękny ogród sensoryczny, z którego będą mogli korzystać nasi Podopieczni jak i lokalna społeczność. Planowane zakończenie budowy to październik 2020.

  Główne cele projektu to:

  – aktywizacja i integracja lokalnej społeczności

  – poprawa sprawności psychoruchowej podopiecznych Centrum

  – kreowanie postaw proekologicznych i zbliżenia do środowiska naturalnego.

 • Bezpiecznie w szkole

  Zapraszamy do zapoznania się z listem Ministerstwa Edukacji Narodowej (pobierz) dotyczącymi powrotu do szkoły oraz wskazówkami związanymi z zasadami bezpieczeństwa związane z epidemią COVID-19 w szkole.

 • Nabór dzieci do PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach.

  PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 na pobyt dzienny.

   Jeśli Twoje dziecko ma:

  • co najmniej 3 lata – maksymalnie 25 lat
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  • orzeczenie o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

  napisz lub zadzwoń biuro@zameczek.org.pl, Osoba do kontaktu: Aleksandra Pustelnik tel. 32 449 05 59 wew. 29.

  PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży zapewnia opiekę od godziny 7:00 -15:00. Wychowankowie pracują w małych grupach pod opieką nauczyciela i pomocy.

  Dzieci korzystają z zajęć takich, jak:

  • zajęcia z psychologiem, logopedą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem;
  • indywidualna rehabilitacja w tym: kinezyterapia, hydroterapia, fizykoterapia
  • zajęcia indywidualne z rehabilitacji widzenia, słuchu, terapii ręki;
  • zajęcia z arteterapii w pracowni terapii zajęciowej;
  • zajęcia z dogoterapii, muzykoterapii;
  • zajęcia i spacery na świeżym powietrzu;
  • okolicznościowe imprezy, bale, pikniki, występy i inne atrakcje.

  Nasz ośrodek wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt edukacyjno-rehabilitacyjny. Do dyspozycji dzieci jest: Sala Doświadczania Świata, Grota solna, Sala multimedialna, w pełni wyposażona sala do SI, pomieszczenie do hydroterapii. Zajęcia prowadzi doświadczona i wykwalifikowana kadra, która stale rozwija swoje kompetencje.  

  Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

 • Otwarcie placówki

  Szanowni Rodzice,

  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję,  że nasza placówka wznawia działalność od 08 czerwca 2020 r. 

  Jednakże, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej na terenie  województwa śląskiego, jak również w oparciu o pisma  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 21.05.2020 i 25.05.2020r. ( w załączeniu) dotyczącego sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego,  zwracam się do Państwa z prośbą w dalszym ciągu o  pozostawienie dzieci w domu.  

  Na terenie powiatu pszczyńskiego, wzrasta poziom zachorowań na COVID-19 z uwagi na występujące  na terenie kilku  kopalni zakażenia, jak również na gęstość zaludnienia.  Przy zakażeniu bezobjawowym, nikt dzisiaj nie jest w stanie, bez przeprowadzenia badań, stwierdzić  kto  jest zakażony COVID-19, a kto nie jest. Państwa dzieci mają obniżoną odporność stąd prośba jaką kieruję do Państwa o pozostawienie  ich w domu do końca roku szkolnego.

  Chciałbym się z Państwem spotkać dopiero  w 01 września 2020 r.  

  Mam nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie ulegnie zmianie na korzyść, jak również, że nabierzemy zbiorowej odporności. 

  Biorąc jednak pod uwagę pogłębiające się przykurcze u  dzieci spowodowane brakiem rehabilitacji, proszę o zgłoszenie p. Aleksandrze Pustelnik  potrzeb  Państwa dzieci w tym zakresie. 

  W osobnym budynku, oddelegowany rehabilitant, co godzinę będzie rehabilitował  Państwa dziecko.  Rehabilitacja będzie trwała ok 30-45 min, potem 15 min na dezynfekcję i przewietrzenie  pomieszczenia.  Po Państwa stronie będzie konieczność dowiezienia dziecka na określoną godzinę jak również zapewnienie sobie środków ochrony osobistej (tj. maseczka, rękawiczki).  Planowany termin uruchomieni punktu rehabilitacji to 08 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

  Dziękuję bardzo za zrozumienie sytuacji i za bardzo odpowiedzialną postawę.

  pozdrawiam

  Beata Brom

  Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych-
  Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar