Serdecznie witamy na stronie internetowej Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Zameczek w Rudołtowicach

 

 Nasze motto to:
 

"W ŻYCIU JEST COŚ WIĘCEJ DO ZROBIENIA, NIŻ TYLKO ZWIĘKSZAĆ JEGO TEMPO."

 Gandhi

 

Nasza strona jest przeznaczona dla osób, którym nie jest obojętny los dzieci z  problemem wzrokowym i sprzężoną niepełnosprawnością - rodziców, opiekunów,  pracowników i potencjalnych pracowników, potencjalnych sponsorów oraz  innych  ludzi dobrej woli.
 

Pragniemy przybliżyć specyfikę życia naszych dzieci oraz ich rodzin, informować  na bieżąco o tym, co dzieje się w naszym Ośrodku
- Zameczek w Rudołtowicach.
 

Pragniemy również dostarczyć niezbędnej wiedzy rodzicom. Jesteśmy pełni nadziei, że niniejsza strona spełni nie tylko nasze ale przede wszystkim Państwa  oczekiwania.
 


Pozostajemy otwarci na wszelkie kreatywne sugestie.
Po lewej stronie znajdą Państwo zakładki z informacjami o Ośrodku oraz aktualnościami.

 

ZAPRASZAMY! 

WSPOMÓŻ NASZE STARANIA...

          ...napełnij świnkę. :) 

Aktualnie uczestniczymy w programie finansowanym przez PFRON
"Droga ku samodzielności. Wszechstronne usprawniane dzieci ze sprzęzoną

niepełnosprawnością w Ośrodku w Rudołtowicach."

 

Program ten umożliwi nam zakup specjalistycznego sprzętu do terapii co w znacznym stopniu polepszy jakość usprawniania naszych dzieci.

W związku z powyższym zobowiązani jesteśmy do wniesienia wkładu własnego wynoszącego conajmniej 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji projektu.

 

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe.

Dołóż się do sprzętu terapeutycznego

i wspomóż nasze starania.

 

nr konta ING BSK

04 1050 1315 1000 0001 0143 5113

Polski Związek Niewidomych

Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne

dla Dzieci i Młodzieży

 

43-229 Rudołtowice, ul.Zawadzkiego 128