Szukasz pomocy?

Drogi Rodzicu,

szukasz pomocy dla swojego dziecka? Chcesz zapewnić mu bardzo dobrą opiekę, rehabilitację?

Zapoznaj się z naszą ofertą.

Jesteśmy placówką, która zapewnia kompleksową opiekę, edukację i rehabilitację dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głęgokim. 

Prowadzimy dwa rodzaje działalności. Jesteśmy:

– Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w zakresie opieki długoterminowej finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Ośrodkiem rewalidacyjno-wychowawczy finansowanym przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie 

Do Centrum przyjmowani są wychowankowie na podstawie:

  1. Wniosku złożonego przez obojga rodziców, jednego rodzica lub opiekuna prawnego; (WNIOSEK DO POBRANIA).
  2. Orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  3. Orzeczenia o niepełnosprawności wydawane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Centrum zatrudnia oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagogów, rehabilitantów, logopedów, muzykoterapeutów, psychologa, pomoce nauczyciela. Zespół terapeutyczny stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, studiach podyplomowych. 


PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar