ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w zakresie opieki długoterminowej finansowany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Celem Centrum jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach opieki długoterminowej i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim ze sprzężoną niepełnosprawnością. 

Centrum zapewnia naszym podopiecznym:

 • opiekę lekarza pediatry oraz neurologa dziecięcego,
 • leczenie na poziomie podstawowej opieki medycznej,
 • konsultacje specjalistyczne wg potrzeb
 • wszelkie badania diagnostyczne w potrzebne w procesie leczenia,
 • leczenie farmakologiczne,
 • opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą,
 • zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny,
 • pełne wyżywienie i zakwaterowanie.

Jakie dokumenty należy przygotować przed przyjęciem do placówki:

 1. Wniosek o wydane skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego (wniosek do pobrania)
 2. Oświadczenie rodzica o zgodzie na przeprowadzenie konsultacji (wniosek do pobrania)
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia (wniosek do pobrania)
 4. Skierowania do PZN Centrum (wniosek do pobrania)
 5. Wniosek o wydanie skierowania (Wniosek do pobrania)
 6. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie (wniosek do pobrania)
PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar