Zakończone projekty

Ogród sensoryczny

„Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii
oraz przestrzeni warsztatowej  do hortiterapii w postaci ogrodu
sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”

Projekt „Czas dla nas, czas dla kultury”- organizacja wyjazdów do ważnych miejsc kultury

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzący z Funduszu Promocji Kultury. Planowany czas realizacji projektu -wrzesień- grudzień 2020

Celem projektu jest organizacja wyjść do ważnych i interesujących miejsc kultury – filharmonia, teatr, kino, koncerty oraz oraz organizacja warsztatów muzyczno-relaksacyjnych dla rodziców /opiekunów dzieci przebywających w PZN Centrum.

ODWOŁANY
Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce i zamknięciem instytucji kultury realizacja projektu jest niemożliwa.

Piknik Rodzinny „Dzień dobry Rudołtowice”


Realizacja Projektu Grantowego „Kuźnia Kapitału Ludzkiego i Społecznego: Dzień dobry Rudołtowice” w ramach umowy o powierzenie grantu nr 12/P9/PG. W ramach Projektu grantowego pt. „Kuźnia kapitału ludzkiego i społecznego” w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


Nr umowy: 12/P9/PG
Kwota przyznana: 7913,00 zł
 
 

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar