Zaplecze terapeutyczne

W ramach wsparcia terapeutycznego realizujemy wiele typów pomocy min:

Logoterapia

Polega na rozwijaniu i usprawnianiu funkcji pokarmowych, poszerzaniu                           i usprawnianiu kompetencji komunikacyjnych, wspomaganiu i poszerzaniu zakresu słownictwa mowy czynnej i biernej.

Muzykoterapia indywidualna i grupowa

Muzykoterapia wspomaga rozwój emocjonalny za pomocą prostych dźwięków służących do nawiązania kontaktu z dzieckiem, porozumienia oraz kontaktu wzrokowego.

Wsparcie psychologiczne indywidualne

To organizacja doświadczeń życiowych i mechanizmów psychologicznych sterujących postępowaniem człowieka. Zapoznanie się z funkcjonowaniem środowiska społecznego.

Rehabilitacja widzenia,  usprawnianie percepcji wzrokowej

To rozwijanie umiejętności posługiwania się resztkami wzroku, a tym samym efektywniejszym wykorzystywaniu go w życiu codziennym, to rozwijanie podstawowych funkcji wzrokowych, rozwijanie pojęć oraz pamięci wzrokowej, nauka wyższych funkcji wzrokowych.

Arteterapia

Obcowanie ze sztuką to nie tylko doznania estetyczne, pobudzenie wyobraźni i okazja do refleksji. Sztuka może też leczyć.  Arteterapia czyli  terapia poprzez różnego rodzaju działania artystyczne.  Adresowana jest do wielu grup odbiorców cierpiących na różne schorzenia.


Terapia Ręki
Program ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów i struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania.  W programie wykorzystuje się ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową całej kończyny górnej dziecka, sprawność manipulacyjną dłoni, umiejętność chwytu, koordynację pomiędzy dłońmi oraz doskonalenie czynności samoobsługi.

Grota sola

Grota solna to sztucznie utworzone pomieszczenie, wypełnione bryłami soli, które cechuje się funkcjami leczniczymi, rekreacyjnymi oraz wypoczynkowymi. Specyficzny mikroklimat, ujemna jonizacja, a także odpowiednia wilgoć powoduje, iż groty solne mają wiele pozytywnych właściwości i wpływają leczniczo na zdrowie.

Sala Doświadczania Świata

W Sali Doświadczania Świata panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia, wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, zapachów, gry świateł oraz innych bodźców.

Sala multimedialna

W Sali multimedialnej posiadamy tablicę interaktywną – urządzenie współpracujące z komputerem. Działa jak duży ekran dotykowy,  który może być obsługiwany za pomocą palca.  Umożliwia wyświetlanie dowolnej zawartości komputera (programy edukacyjne, zdjęcia, filmy, pliki Microsoft Office).

Metoda Original Empathy Dolls

Metoda polega na rozwijaniu i wspomaganiu rozwoju emocjonalno-społecznego oraz komunikacji celem budowania prawidłowej komunikacji z innymi osobami. Metoda ta uczy pozytywnych emocji i okazywania ich.

Zabawy muzyczno – ruchowe

zwiększenie zakresu samodzielności,  usprawnianie sfery emocjonalnej, usprawnianie funkcjonowania w środowisku, wzrost aktywności społecznej.PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar