Dokumentacja

STATUT Stowarzyszenia do pobranie

Regulamin ogrodu sensorycznego do pobranie: pobierz

Regulamin organizowania wyjść grupowych i wycieczek: pobierz

Regulamin standardów i ochrony nieletnich: pobierz

WAŻNE TELEFONY DO INSTYTUCJI

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PSZCZYNIE

  • 43-200 Pszczyna, ul. Kilińskiego 5a
  • Telefon 32 2100 41 73 lub 32 21058 10
  • e-mail: ops@pszczyna.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

43-200 Pszczyna,  ul. Dworcowa 23
Tel/fax. 32 449 01 45
E-mail: pcpr@powiat.pszczyna.pl

Możesz zadzwonić również do:

  • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia całodobowa i bezpłatna), w poniedziałki w godz. 1800–2200 można rozmawiać z konsultantem w języku angielskim, a we wtorki w godz. 1800–2200 w języku rosyjskim.
  • Dyżur prawny tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100) oraz tel. 800 12 00 02 (linia bezpłatna, czynna w środę w godzinach 1800–2200).
  • Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info. Członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się także przez SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowymOgólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
  •       Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej nr 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 111

Bezpłatny numer 800 12 12 12 – telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar