Zamówienia Publiczne

Ogłoszenia aktualne dla zamówień do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych produktów farmaceutycznych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 15/D/2024/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane polegające na wykonaniu zabezpieczenia przeciwpożarowego, remontu podłóg i wykonania elewacji pałacu zlokalizowanego w Zespole pałacowo-Parkowym w Rudołtowicach dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 2/RB/2024/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – projekt budowlany część I

Załącznik nr 3 – projekt budowalny część II

Załącznik nr 3- projekt budowlany część III

Załącznik nr 4 – przedmiar robót

załącznik nr 5- STWiORB

Załącznik nr 6 – wzory i wytyczne do przygotowania tablicy informacyjnej

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę rękawic nitrylowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 12/D/2024/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane polegające na  zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji  agregatu prądotwórczego zasilającego awaryjnie  pałac wraz oficyną oraz  budowie pomieszczenia na agregat,  zlokalizowanych  w kompleksie pałacowo – parkowym w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128. (znak sprawy: 1/RB/2024/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 – oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 1/D/2024/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 39/D/2023/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

zapytanie i wyjaśnienie do zaproszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 2,6,7,11,16 oraz 17

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę  gotowych mieszanin do żywienia pozajelitowego i doustnego wraz z drobnym sprzętem medycznym 1 x raz użytku do ich podawania  dla dzieci  Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 38/D/2023/ZDZO)

Dokumnety do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

zapytanie i wyjaśnienie do zaproszenia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane polegające na  zmianie sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na pomieszczenia socjalne wraz z przebudową, w pałacu zlokalizowanym w kompleksie pałacowo – parkowym w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 (znak sprawy: 4/RB/2023/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 część pierwsza – projekt budowlany

załącznik nr 3 część druga – projekt budowlany

załącznik nr 4 – przedmiar robót

załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przeprowadzoenj wizji lokalnej

zapytanie i wyjaśnienie do zaproszenia

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dostawę materiałów opatrunkowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 37/D/2023/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

modyfikacja załącznika nr 2 do zaproszenia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę rękawic nitrylowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 36/D/2023/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

modyfikacja załącznika nr 2 do zaproszenia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę dostawę materiałów opatrunkowych oraz sprzętu medycznego 1 x raz użytku dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 32/D/2023/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

zapytanie i wyjaśnienie do zaproszenia

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 25/D/2023/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

zapytanie i wyjaśnienie do zaproszenia

informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania

informacja o ponownym wyborze oferty w pakiecie nr 2,11,16 oraz 17

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 18/D/2023/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

zapytanie i wyjaśnienia do zaproszenia

zmodyfikowany załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  produktów farmaceutycznych dla potrzeb  Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. (znak sprawy: 13/D/2023/ZDZO)

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty

II modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty

informacja o wyborze oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  produktów farmaceutycznych dla potrzeb  Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. (znak sprawy: 4/D/2023/ZDZO)

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o unieważnieniu procedury

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  rękawic nitrylowych  dla potrzeb  Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. (znak sprawy: 1/D/2023/ZDZO)

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

modyfikacja zaproszenia do złożenia oferty

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

owej na dostawę  materiałów pielęgnacyjnych dla dorosłych  dla potrzeb  Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. (znak sprawy: 29/D/2022/ZDZO)

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę  gotowych mieszanin do żywienia pozajelitowego i doustnego wraz z drobnym sprzętem medycznym 1 x raz użytku do ich podawania  dla dzieci  Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. (znak sprawy: 28/D/2022/ZDZO)

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 27/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o unieważnieniu procedury

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę porządkowania i archiwizacji dokumentacji archiwalnej kategorii A oraz dokumentacji niearchiwalnej kategorii B oraz brakowania  i fizycznego zniszczenia akt zakwalifikowanych do tego typu czynności należących do Polskiego Związku Niewidomych – Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 5/U/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 25/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę środków ochrony osobistej 1 x raz użytku dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 20/D/2022/ZDZO)

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

informacja o unieważnieniu procedury

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów medycznych 1 x raz użytku dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 17/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 16/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o unieważnieniu procedury

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę różnych materiałów opatrunkowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 15/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o unieważnieniu procedury prowadzonej w pakiecie nr 1 i 2

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w pakiecie nr 3 i 4

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 11/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:
ZAPROSZENIE
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o unieważnieniu procedury

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 10/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:
ZAPROSZENIE
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy
informacja o unieważnieniu procedury
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 9/D/2022/ZDZO)

Dokumenty do pobrania:
ZAPROSZENIE
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy
informacja o unieważnieniu procedury

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach (znak sprawy: 7/D/2022/ZDZO)

ZAPROSZENIE
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy
załącznik nr 3 – projekt umowy

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu procedury

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na na remont i wymianę instalacji sanitarnych w budynku oficyny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Rudołtowicach

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 – projekt techniczny (opis techniczny i rysunki)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na na remont i wymianę instalacji elektrycznych w budynku oficyny w Zespole Pałacowo – Parkowym w Rudołtowicach

Dokumenty do pobrania:

ZAPROSZENIE

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – projekt umowy

załącznik nr 3 – projekt techniczny (opis techniczny i rysunki)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę różnych artykułów żywnościowych dla potrzeb Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo – Rehabilitacyjnego  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

ZAPROSZENIE
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy
załącznik nr 3 – projekt umowy
informacja o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania
informacja o unieważnieniu procedury prowadzonej w pakiecie nr 5

Ogłoszenia aktualne dla zamówień do których ma zastosowanie ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar