Nasze stowarzyszenie

Organem prowadzącym PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, jest: Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski.

Stowarzyszenie ulokowane jest na przepięknym terenie pałacowo-parkowym. Główny budynek to XVIII -wieczny pałac objęty ochroną kuratorską, który otoczony jest 5ha parkiem.

Obecnie prowadzimy dwa rodzaje działalności:

 • Niepubliczną Placówkę Oświatową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie,
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w zakresie opieki długoterminowej.

Swoją działalnością obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną(w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim) ze sprzężeniem. Dzieci przebywają w systemie całodobowym i dziennym.

Podopiecznym zapewniamy: 

 • opiekę lekarską 
 • leczenie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
 • konsultacje specjalistyczne
 • badania
 • leczenie farmakologiczne
 • opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą
 • zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Umożliwiamy realizację obowiązku szkolnego na poziomie:

 • rocznego przygotowania przedszkolnego
 • szkoły podstawowej (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupowych (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)

Ponadto zapewniamy naszym podopiecznym uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych:

 • terapii wzroku
 • logopedycznych
 • terapii manualnej
 • rehabilitacji ruchowej
 • orientacji przestrzennej
 • muzykoterapii
 • dogo i hipoterapii
 • hortiterapii

Zapewniamy całodzienne wyżywienie, noclegi (dla dzieci na pobyt całodobowy) oraz transport.

Biorąc pod uwagę specyfikę schorzeń występujących u podopiecznych Centrum wysiłki kadry terapeutycznej skierowane są na przystosowanie naszych dzieci do samodzielnego funkcjonowania w środowisku na miarę ich możliwości. W procesie usprawniania sfer psychofizycznych szczególny nacisk kładziemy na:

 • rozwój intelektualny,emocjonalny
 • socjalizację
 • orientację przestrzenną
 • sprawność ruchową
 • rozwój mowy
 • stymulację aparatu artykulacyjnego
 • stymulację wielozmysłową
 • rozwijanie samodzielnośći w zakresie czynności dnia codziennego.

STATUT Stowarzyszenia do pobranie

Regulamin ogrodu sensorycznego do pobranie: pobierz

Regulamin organizowania wyjść grupowych i wycieczek: pobierz

„Drzewo, którego nie możesz objąć ramionami, było kiedyś małym nasionkiem. Stumilowa podróż zaczyna się od jednego, małego kroku” Lao Tse                                      

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar