Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy finansowany przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

Centrum przeznaczone jest dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do wieku i stanu psychofizycznego.

Centrum umożliwia realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na poziomie:

 • rocznego przygotowania przedszkolnego
 • szkoły podstawowej kształcenia specjalnego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężeniem 
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Metody jakimi pracują nasi nauczyciele, specjaliści to:

 • metoda M., Ch. Knillów,
 • metoda A. Affolter,
 • elementy metody W. Sherborne,
 • elementy metody ośrodków pracy,
 • metoda M. Frostig,
 • Pedagogika Zabawy KLANZA,
 • metoda malowania 10 palcami,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • metoda Stymulacji Polisensorycznej wg pór roku „Poranny kręg”,
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji,

Do Centrum przyjmowani są wychowankowie na podstawie:

– wniosku złożonego przez obojga rodziców, jednego rodzica lub opiekuna prawnego; (wniosek do pobrania ).

– orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

– orzeczenia o niepełnosprawności wydawane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar