Czym się zajmujemy?

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży

Celem Centrum jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach opieki długoterminowej i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

entrum przeznaczone jest dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do wieku i stanu psychofizycznego.

Zaplecze rehabilitacyjne

Rehabilitacja dla dzieci planowana i realizowana jest indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości każdego dziecka. Fizjoterapia odbywa się na oddziale rehabilitacji oraz na terenie placówki lub przyłóżkowo( w zależności od potrzeby oraz aktualnego stanu zdrowia podopiecznego). Dzieci, które znajdują się w Zameczku są bardzo wrażliwe na różnego rodzaju bodźce, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest praca w systemie „jeden na jeden” fizjoterapeuta- dziecko.

Zaplecze terapeutyczne

W ramach wsparcia terapeutycznego realizujemy wiele typów pomocy min: logoterapia, muzykoterapia indywidualna, arteterapia, grota solna itd.

Kuchnia&Diety

Na terenie „Zameczku” znajduje się także kuchnia przygotowująca posiłki dla blisko 40 podopiecznych.
Pracują tu dwie kucharki, pomoc kuchenna oraz dietetyk. Posiłki przygotowywane są zgodnie z rozkładem wartości energetycznej, stosownie do grupy żywionych dzieci z zachowaniem rozkładu składników odżywczych w posiłkach proporcjonalnie do wartości energetycznej. Podczas planowania posiłków stosowane są produkty z 12 grup produktów spożywczych, co zapewnia urozmaicenie zestawu posiłków, dobór wszystkich składników odżywczych oraz odpowiednią strawność posiłków. Na kuchni stosowane są także różne metody wykonywania potraw z uwzględnieniem schorzeń dzieci oraz aktualnych aktów prawnych.

Wydarzenia z życia ośrodka

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar