• Ruszyła budowa ogrodu sensorycznego

  Chcemy przekazać niezwykłe dla Ośrodka informacje.

  Od jakiegoś czasu trwają prace związane z realizacją operacji  pt. „Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej  do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”. 

  Operacja jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach projektu powstanie piękny ogród sensoryczny, z którego będą mogli korzystać nasi Podopieczni jak i lokalna społeczność. Planowane zakończenie budowy to październik 2020.

  Główne cele projektu to:

  – aktywizacja i integracja lokalnej społeczności

  – poprawa sprawności psychoruchowej podopiecznych Centrum

  – kreowanie postaw proekologicznych i zbliżenia do środowiska naturalnego.

 • Bezpiecznie w szkole

  Zapraszamy do zapoznania się z listem Ministerstwa Edukacji Narodowej (pobierz) dotyczącymi powrotu do szkoły oraz wskazówkami związanymi z zasadami bezpieczeństwa związane z epidemią COVID-19 w szkole.

 • Nabór dzieci do PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach.

  PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021 na pobyt dzienny.

   Jeśli Twoje dziecko ma:

  • co najmniej 3 lata – maksymalnie 25 lat
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
  • orzeczenie o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

  napisz lub zadzwoń biuro@zameczek.org.pl, Osoba do kontaktu: Aleksandra Pustelnik tel. 32 449 05 59 wew. 29.

  PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży zapewnia opiekę od godziny 7:00 -15:00. Wychowankowie pracują w małych grupach pod opieką nauczyciela i pomocy.

  Dzieci korzystają z zajęć takich, jak:

  • zajęcia z psychologiem, logopedą, tyflopedagogiem, surdopedagogiem;
  • indywidualna rehabilitacja w tym: kinezyterapia, hydroterapia, fizykoterapia
  • zajęcia indywidualne z rehabilitacji widzenia, słuchu, terapii ręki;
  • zajęcia z arteterapii w pracowni terapii zajęciowej;
  • zajęcia z dogoterapii, muzykoterapii;
  • zajęcia i spacery na świeżym powietrzu;
  • okolicznościowe imprezy, bale, pikniki, występy i inne atrakcje.

  Nasz ośrodek wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt edukacyjno-rehabilitacyjny. Do dyspozycji dzieci jest: Sala Doświadczania Świata, Grota solna, Sala multimedialna, w pełni wyposażona sala do SI, pomieszczenie do hydroterapii. Zajęcia prowadzi doświadczona i wykwalifikowana kadra, która stale rozwija swoje kompetencje.  

  Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

 • Otwarcie placówki

  Szanowni Rodzice,

  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję,  że nasza placówka wznawia działalność od 08 czerwca 2020 r. 

  Jednakże, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej na terenie  województwa śląskiego, jak również w oparciu o pisma  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 21.05.2020 i 25.05.2020r. ( w załączeniu) dotyczącego sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego,  zwracam się do Państwa z prośbą w dalszym ciągu o  pozostawienie dzieci w domu.  

  Na terenie powiatu pszczyńskiego, wzrasta poziom zachorowań na COVID-19 z uwagi na występujące  na terenie kilku  kopalni zakażenia, jak również na gęstość zaludnienia.  Przy zakażeniu bezobjawowym, nikt dzisiaj nie jest w stanie, bez przeprowadzenia badań, stwierdzić  kto  jest zakażony COVID-19, a kto nie jest. Państwa dzieci mają obniżoną odporność stąd prośba jaką kieruję do Państwa o pozostawienie  ich w domu do końca roku szkolnego.

  Chciałbym się z Państwem spotkać dopiero  w 01 września 2020 r.  

  Mam nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie ulegnie zmianie na korzyść, jak również, że nabierzemy zbiorowej odporności. 

  Biorąc jednak pod uwagę pogłębiające się przykurcze u  dzieci spowodowane brakiem rehabilitacji, proszę o zgłoszenie p. Aleksandrze Pustelnik  potrzeb  Państwa dzieci w tym zakresie. 

  W osobnym budynku, oddelegowany rehabilitant, co godzinę będzie rehabilitował  Państwa dziecko.  Rehabilitacja będzie trwała ok 30-45 min, potem 15 min na dezynfekcję i przewietrzenie  pomieszczenia.  Po Państwa stronie będzie konieczność dowiezienia dziecka na określoną godzinę jak również zapewnienie sobie środków ochrony osobistej (tj. maseczka, rękawiczki).  Planowany termin uruchomieni punktu rehabilitacji to 08 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

  Dziękuję bardzo za zrozumienie sytuacji i za bardzo odpowiedzialną postawę.

  pozdrawiam

  Beata Brom

  Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych-
  Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

 • PZN Centrum partnerem projektu „ŚLASKIE POMAGA”

  Mamy bardzo dobre informacje, PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży jest w gronie partnerów projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”. Projekt ten ma na celu ograniczenie skutków i przeciwdziałanie ryzyka wystąpienia epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonującej na terenie Województwa Śląskiego.

  Otrzymaliśmy na realizację zadania 20 tyś. zł. W ramach tej kwoty planujemy zakupić środki ochrony osobistej oraz ssak bateryjno-sieciowy i  koncentrator tlenu.

  Działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 • Zmiana terminu uruchomiania placówki

  Szanowni Rodzice,

  po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej na terenie  województwa śląskiego, jak również w oparciu o pisma  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 21.05.2020r.   i z dnia 25.05.2020r. dotyczącego sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego,  uprzejmie informuję,  że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 15 maja 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 871) termin uruchomienia placówki został wydłużony do dnia 07.06.2020 r.  

  Tym samym kolejny planowany termin uruchomienia placówki to 08.06.2020r.  

  Jednakże,  zbliża się  koniec roku szkolnego, może się zdarzyć tak, że spotkamy się dopiero 01 września 2020 r. Wszystko będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego i w woj. Śląskim.

  Biorąc jednak pod uwagę pogłębiające się przykurcze u  dzieci spowodowane brakiem rehabilitacji, proszę o zgłoszenie p. Aleksandrze Pustelnik  potrzeb  Państwa dzieci w tym zakresie.

  W osobnym budynku, oddelegowany rehabilitant, co godzinę będzie rehabilitował  Państwa dziecko.  Rehabilitacja będzie trwała ok 30-45 min, potem 15 min na dezynfekcję i przewietrzenie  pomieszczenia.  Po Państwa stronie będzie konieczność dowiezienia dziecka na określoną godzinę jak również zapewnienie sobie środków ochrony osobistej (tj. maseczka, rękawiczki). 
  Planowany termin uruchomieni punktu rehabilitacji to 08 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

  Jeszcze raz  bardzo chcę podziękować Państwu za zrozumienie sytuacji i wsparcie. Wierzę, że wspólne wysiłki zapewniły i nadal będą zapewniać bezpieczeństwo nam wszystkim a w szczególności dzieciom.  W dalszym ciągu nauczyciele, terapeuci są do Państwa dyspozycji. Zapraszam do konsultacji telefonicznych, mailowych.

  Z poważaniem

  Beata Brom

  Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych-
  Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego
  dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

Dołącz do naszego newslettera!
PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020