Ruszyła budowa ogrodu sensorycznego

Chcemy przekazać niezwykłe dla Ośrodka informacje.

Od jakiegoś czasu trwają prace związane z realizacją operacji  pt. „Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej  do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”. 

Operacja jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach projektu powstanie piękny ogród sensoryczny, z którego będą mogli korzystać nasi Podopieczni jak i lokalna społeczność. Planowane zakończenie budowy to październik 2020.

Główne cele projektu to:

– aktywizacja i integracja lokalnej społeczności

– poprawa sprawności psychoruchowej podopiecznych Centrum

– kreowanie postaw proekologicznych i zbliżenia do środowiska naturalnego.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar