Szkolenie z hortiterapii dla wolontariuszy

Zapraszamy do projektu „Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”

Operacja jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jeden z etapów projektu polega na przeszkoleniu 5 Wolontariuszy z obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska” z zakresu hortiterapii.

Szkolenie przeprowadzą pracownicy Zameczku. Liczba miejsc jest ograniczona – 5, dlatego o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Osoby chętne proszone są o wysłanie na maila a.pustelnik@zameczek.org.pl chęci uczestnictwa w operacji. Zgłoszenia można wysyłać od 20 do 26 października. Dokładny termin warsztatów zostanie uzgodniony z zakwalifikowanymi uczestnikami, a czas trwania szkolenia to 10 godzin. Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia.

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu z hortiterapii będą w następnym etapie organizować warsztaty (według ustalonego harmonogramu) dla społeczności lokalnej z obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska” oraz dla podopiecznych Centrum.

Szkolenie jest bezpłatne. Osoby przeprowadzające warsztaty nie otrzymują z tego tytułu żadnego dodatkowego wynagrodzenia. 

Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Aleksandry Pustelnik – tel. 32 449-05-59 wew. 29.

Serdecznie zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Zaproszenie

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar