Inwentaryzacja parku

Od czerwca 2021 na terenie parku trwają prace związane z inwentaryzacją parku. Inwentaryzacja parku oznacza, że musimy wykonać:

  • oznaczenie terenu parku na mapie w systemie GIS;
  • oznaczenie drzew poprzez nadanie im współrzędnych GPS oraz identyfikatora numerycznego (arbotagu)
  • zestawienie tabelaryczne drzewostanu, zawierającego podstawowe parametry drzewa wraz z podstawowymi zaleceniami pielęgnacyjnymi.

Inwentaryzacja parku sfinansowana jest ze środków środków Gminy Pszczyna, Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz własnych.

Ponadto realizujemy takie prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew zagrażających życiu. Prace pielęgnacyjne sfinansowane są ze środków WFOŚiG w Katowicach- etap- I

Wszystkie prace prowadzone są za zgodą Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej i objęte nadzorem konserwatorskim.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar