Dowóz dzieci do PZN Centrum Gmina Pszczyna

Realizacja zadania „Dowóz uczniów niepełnosprawnych, mieszkających na terenie gminy Pszczyna do Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach w ramach obowiązku szkolnego i nauki w 2022 roku

Zadanie przewiduje zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu do Centrum oraz z Centrum do domu umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 1 wychowanka PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach, w roku 2022.

Termin realizacji zadania od dnia 01.01.2022 do 31.12.2022

Kwota dofinansowania: 36 190,40 zł

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar