Dowóz dzieci z Gminy Goczałkowice Zdrój

Organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Goczałkowice  Zdrój do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128 wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu” 

Zadanie przewiduje zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu do Centrum oraz z Centrum do domu umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 1 wychowanka PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach, w roku 2020.

 Okres realizacji projektu od 01.01.2020 do 31.12.2020r. z terenu Gminy Goczałkowice.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar