Dowóz dzieci z Gminy Miedźna

ZADANIE  DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY  MIEDŹNA:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach 2022 roku” 

Zadanie przewiduje zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu do Centrum oraz z Centrum do domu umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 1 wychowanka PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach, w roku 2022.

Okres realizacji projektu od 03.01.2022 do 23.12.2022r. z terenu Gminy Miedźna.

Umowa nr PR.526.2.2022

Kwota dofinansowania: 34 592,00 zł

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar