Realizację projektu: „Naprawa pokrycia dachowego na budynku rehabilitacyjno-administracyjnym  oraz  Docieplenie budynku terapeutycznego- arteterapii”

„Z dumą informujemy o rozpoczęciu współpracy z Fundacją Drzewo i Jutro, na rzecz 41 podopiecznych Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci
i Młodzieży w Rudołtowicach, który prowadzi swoją działalność od 1992 roku.

W roku 2023 podpisaliśmy umowę na realizację projektu: „Naprawa pokrycia dachowego
na budynku rehabilitacyjno-administracyjnym  oraz  Docieplenie budynku terapeutycznego- arteterapii” w kwocie 107 550,48 zł. Projekt w całości  finansowany jest ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

 Dzięki Fundacji Drzewo i Jutro dach na budynku rehabilitacyjno-administracyjnym nie będzie już przeciekał. Docieplenie stropu i poddasza w budynku arteterapii spowoduje utrzymanie odpowiednich temperatur w pomieszczeniach terapeutycznych, co jest dla naszych dzieci bardzo ważne.

Naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Są to dzieci niewidome lub niedowidzące ze schorzeniami współistniejącymi takimi jak: porażenie czterokończynowe, z różnymi wadami rozwojowymi, wadami genetycznymi, upośledzone umysłowo, ze schorzeniami psychicznymi, z epilepsją. Większość podopiecznych,  bo aż 34 to dzieci leżące,   które są całkowicie uzależnione od pomocy innych osób. Nasze dzieci potrzebują zarówna ciepłych uczuć, które każdego dnia staramy się im ofiarować jak i utrzymania odpowiednich temperatur w pomieszczeniach, w których przebywają.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc w imieniu naszych dzieci jak również własnym 😊

Z wdzięcznością prezentujemy  obecny stan pokrycia dachowego budynku rehabilitacyjno-administracyjnego oraz budynku arteterapii 😊

https://fundacjadrzewoijutro.org/aktualnosci/

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar