Remont dachu

Remont w zakresie wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny w kompleksie pałacowo-parkowym w Rudołtowicach przy ul. Zawadzkiego 128.

Zakres prac  ujętych w zadaniu nr 2, objętych projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę przewiduje m.in.:

  1.  wymianę pokrycia dachowego i orynnowania na nowe, z blachy aluminiowej – wzór i kolorystyka jak na sąsiednim budynku pałacu. Inwestor posiada Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zmianie rozwiązań materiałowych, w stosunku do projektu budowlanego
  2. wymianę deskowania pod pokryciem dachowym;
  3. wymianę instalacji odgromowej;
  4. remont kominów ponad dachem – rozwiązania techniczne i kolorystyka jak na sąsiednim budynku pałacu;
  5. remont konstrukcji dachu i ślepej podłogi poddasza (wzmocnienia, wymiana uszkodzonych elementów);
  6. wymiana stolarki okiennej poddasza.
PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar