II etap remont dachu pałacu

Remont konstrukcji dachu oraz stropu między najwyższymi kondygnacjami pałacu zlokalizowanego w komplecie pałacowo – parkowym w Rudołtowicach, przy ul. Zawadzkiego 128 – kontynuacja etap II

Dokończenie remontu konstrukcji dachu – głównie krokwi dachowych poprzez ich „podbicie” dodatkowym elementem drewnianym i scalenie z istniejącymi krokwiami. Przedmiotem realizacji zadania jest również remont stropu między najwyższymi kondygnacjami. Belki drewniane tworzące konstrukcję stropu są uszkodzone i nie posiadają dostatecznej nośności. Dokładna ocena stanu belek i zakresu napraw będzie możliwa po zerwaniu ślepej podłogi. Wg założenia projektowego należy wykonać wzmocnienie belek nakładkami drewnianymi wraz z remontem miejsc podparcia na ścianach – w przestrzeni międzystropowej, gdzie zaprojektowano nową belkę żelbetową z jednej strony i kratownicę stalową z drugiej. Wszystkie istniejące w obiekcie elementy  drewniane konstrukcji dachu zostały zabezpieczone przeciw szkodnikom drewna metodą żelowania. Wszystkie elementy drewniane, które podczas II etapu zostaną zabudowane w obiekcie, również należy zabezpieczyć przeciw szkodnikom drewna metodą żelowania, środkiem skutecznie zabezpieczającym i zwalczającym występujące szkodniki tj. spuszczel pospolity.

Dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar