Warsztaty z hortiterapii

„Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek” w Rudołtowicach”

Operacja jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach projektu powstanie piękny ogród sensoryczny, z którego będą mogli korzystać nasi Podopieczni jak i lokalna społeczność.

Główne cele projektu to:

– aktywizacja i integracja lokalnej społeczności

– poprawa sprawności psychoruchowej podopiecznych Centrum

– kreowanie postaw proekologicznych i zbliżenia do środowiska naturalnego.

Pliki do pobrania dla uczestników kursu hortiterapia:

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar