Otwarcie placówki

Szanowni Rodzice,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 czerwca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję,  że nasza placówka wznawia działalność od 08 czerwca 2020 r. 

Jednakże, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej na terenie  województwa śląskiego, jak również w oparciu o pisma  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach z dnia 21.05.2020 i 25.05.2020r. ( w załączeniu) dotyczącego sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pszczyńskiego,  zwracam się do Państwa z prośbą w dalszym ciągu o  pozostawienie dzieci w domu.  

Na terenie powiatu pszczyńskiego, wzrasta poziom zachorowań na COVID-19 z uwagi na występujące  na terenie kilku  kopalni zakażenia, jak również na gęstość zaludnienia.  Przy zakażeniu bezobjawowym, nikt dzisiaj nie jest w stanie, bez przeprowadzenia badań, stwierdzić  kto  jest zakażony COVID-19, a kto nie jest. Państwa dzieci mają obniżoną odporność stąd prośba jaką kieruję do Państwa o pozostawienie  ich w domu do końca roku szkolnego.

Chciałbym się z Państwem spotkać dopiero  w 01 września 2020 r.  

Mam nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie ulegnie zmianie na korzyść, jak również, że nabierzemy zbiorowej odporności. 

Biorąc jednak pod uwagę pogłębiające się przykurcze u  dzieci spowodowane brakiem rehabilitacji, proszę o zgłoszenie p. Aleksandrze Pustelnik  potrzeb  Państwa dzieci w tym zakresie. 

W osobnym budynku, oddelegowany rehabilitant, co godzinę będzie rehabilitował  Państwa dziecko.  Rehabilitacja będzie trwała ok 30-45 min, potem 15 min na dezynfekcję i przewietrzenie  pomieszczenia.  Po Państwa stronie będzie konieczność dowiezienia dziecka na określoną godzinę jak również zapewnienie sobie środków ochrony osobistej (tj. maseczka, rękawiczki).  Planowany termin uruchomieni punktu rehabilitacji to 08 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Dziękuję bardzo za zrozumienie sytuacji i za bardzo odpowiedzialną postawę.

pozdrawiam

Beata Brom

Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych-
Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar