PZN Centrum partnerem projektu „ŚLASKIE POMAGA”

Mamy bardzo dobre informacje, PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży jest w gronie partnerów projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”. Projekt ten ma na celu ograniczenie skutków i przeciwdziałanie ryzyka wystąpienia epidemii COVID-19 w placówkach opieki całodobowej funkcjonującej na terenie Województwa Śląskiego.

Otrzymaliśmy na realizację zadania 20 tyś. zł. W ramach tej kwoty planujemy zakupić środki ochrony osobistej oraz ssak bateryjno-sieciowy i  koncentrator tlenu.

Działania podejmowane w ramach projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar