Nasze stowarzyszenie

Organem prowadzącym PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży, jest: Polski Związek Niewidomych – Okręg Śląski.

Stowarzyszenie ulokowane jest na przepięknym terenie pałacowo-parkowym. Główny budynek to XVIII -wieczny pałac objęty ochroną kuratorską, który otoczony jest 5ha parkiem.

Obecnie prowadzimy dwa rodzaje działalności:

 • jest Niepubliczną Placówką Oświatową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie,
 • Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w zakresie opieki długoterminowej.

Swoją działalnością obejmujemy dzieci i młodzież w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną(w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim) ze sprzężeniem. Dzieci przebywają w systemie całodobowym i dziennym.

Podopiecznym zapewniamy: 

 • opiekę lekarską 
 • leczenie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej
 • konsultacje specjalistyczne
 • badania
 • leczenie farmakologiczne
 • opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą
 • zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny

Umożliwiamy realizację obowiązku szkolnego na poziomie:

 • rocznego przygotowania przedszkolnego
 • szkoły podstawowej (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym)
 • gimnazjum (dzieci i młodzież z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym)
 • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych grupowych (dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)

Ponadto zapewniamy naszym podopiecznym uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych:

 • terapii wzroku
 • logopedycznych
 • terapii manualnej
 • rehabilitacji ruchowej
 • orientacji przestrzennej
 • muzykoterapii
 • dogo i hipoterapii

Zapewniamy całodzienne wyżywienie, noclegi (dla dzieci na pobyt całodobowy) oraz transport.

Biorąc pod uwagę specyfikę schorzeń występujących u podopiecznych Centrum wysiłki kadry terapeutycznej skierowane są na przystosowanie naszych dzieci do samodzielnego funkcjonowania w środowisku na miarę ich możliwości. W procesie usprawniania sfer psychofizycznych szczególny nacisk kładziemy na:

 • rozwój intelektualny,emocjonalny
 • socjalizację
 • orientację przestrzenną
 • sprawność ruchową
 • rozwój mowy
 • stymulację aparatu artykulacyjnego
 • stymulację wielozmysłową
 • rozwijanie samodzielnośći w zakresie czynności dnia codziennego.

„Drzewo, którego nie możesz objąć ramionami, było kiedyś małym nasionkiem. Stumilowa podróż zaczyna się od jednego, małego kroku”         Lao Tse                                      

Dołącz do naszego newslettera!
PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020