• Ogród sensoryczny – regulamin

  Pragniemy aby ogród sensoryczny dostępny był dla każdej osoby. W trosce o utrzymanie dobrego stanu naszego ogrodu opracowaliśmy regulamin korzystania z niego.

  Wszystkich serdecznie zapraszamy do korzystania z ogrodu sensorycznego.

  Regulamin do pobrania: pobierz

 • Inwentaryzacja parku

  Od czerwca 2021 na terenie parku trwają prace związane z inwentaryzacją parku. Inwentaryzacja parku oznacza, że musimy wykonać:

  • oznaczenie terenu parku na mapie w systemie GIS;
  • oznaczenie drzew poprzez nadanie im współrzędnych GPS oraz identyfikatora numerycznego (arbotagu)
  • zestawienie tabelaryczne drzewostanu, zawierającego podstawowe parametry drzewa wraz z podstawowymi zaleceniami pielęgnacyjnymi.

  Inwentaryzacja parku sfinansowana jest ze środków środków Gminy Pszczyna, Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz własnych.

  Ponadto realizujemy takie prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew zagrażających życiu. Prace pielęgnacyjne sfinansowane są ze środków WFOŚiG w Katowicach- etap- I

  Wszystkie prace prowadzone są za zgodą Konserwatora Zabytków w Bielsku Białej i objęte nadzorem konserwatorskim.

 • Oficjalne otwarcie ogrodu sensorycznego w Zameczku

  W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalnie otwarcie Ogrodu Sensorycznego było bardzo uroczyście i znamienitymi gośćmi:

  Pani Beata Białowąs – członek Zarządu Województwa Śląskiego

  Pani Barbara Bandoła – Starosta Pszczyński

  Pan Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny

  Pan Mariusz Godka – kierownika Delegatury w Bielsku Białej Wojewódzkeigo Urzędu Ochrony Zabytków

  Pan Andrzej Nelc – członka zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ‘Ziemia Pszczyńska”

  Panią Magdalenę Michnę- Czyrwik z Fundacji PUK PUK

  Pani Dorota Moryc – przedstawiciel Prezydium Zarządu Głównego PZN

  Pana Sebastiana Białego – Prezesa PZN Okręg Śląski

  Pani Beata Tomanek – z Radio Katowice

  Oraz dzieci i nauczycieli z Zameczku

   Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność 🙂

  Cały projekt zrodził się z potrzeby stworzenia atrakcyjnej przestrzeni, w której nasi wychowankowie mogą miło spędzić czas a przy okazji się rozwijać.  Nasi podopieczni cierpią na sprzężoną, wieloraką niepełnosprawność.  Ze względu na specyfikę swoich schorzeń wymagają kompleksowej i całodobowej opieki specjalistycznej. Głównymi celami w pracy z naszymi dziećmi jest poprawa sprawności psychoruchowej: rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowej, motoryki małej i dużej, rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Specyfika stanu zdrowia podopiecznych Zameczku w zasadzie uniemożliwia ze względów technicznych, logistycznych transport większej grupy dzieci w miejsca rehabilitacji oddalone od Zameczku . Dlatego zrodził się pomysł wykorzystania przestrzeni tu na miejscu. Postawiliśmy na usuwanie barier. Operacja zakładała stworzenie przestrzeni warsztatowej obejmującej system ścieżek dla osób  z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także takie rozmieszczenie roślinności i innych elementów małej infrastruktury, aby była dostępna dla wszystkich jej użytkowników (osób z niepełnosprawnościami oraz w pełni sprawnych). Zespół pałacowo parkowy, na którego obszarze znajduje się „Zameczek” i w którym odbywają się warsztaty stanowi dziedzictwo kulturowe obszaru LGD „Ziemia Pszczyńska”. Aktualnie podopieczni ośrodka mają w dużym stopniu ograniczone możliwości nawiązywania relacji z osobami „z zewnątrz”, dzięki warsztatom i zaproszeniu lokalnej społeczności do nas, do korzystania z terapeutycznego działania ogrodu sensorycznego mamy nadzieję na zwiększenie relacji: podopieczni ośrodka – mieszkańcy Rudołtowic i okolicznych miejscowości.  

 • Zaproszenie na darmowe warsztaty z hortiterapii

  Serdecznie zapraszamy chętnych na darmowe warsztaty z hortiterapii
  w ramach projektu pt. Realizacja polisensorycznych warsztatów z zakresu hortiterapii oraz przestrzeni warsztatowej do hortiterapii w postaci ogrodu sensorycznego na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży „Zameczek”  w Rudołtowicach”.

  Operacja jest realizowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  Warsztaty będą odbywać się w bardzo małych grupach w nowo powstałym ogrodzie sensorycznym na terenie PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach. Wszelkie nasze działania są realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Do udziału w warsztatach zapraszamy 35 osób, które mieszkają na terenie Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Pszczyńska” (powiat pszczyński). Szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50+ oraz rodziny
  z dziećmi.

  Dokładny termin warsztatów będzie uzgadniany z zakwalifikowanymi uczestnikami. Warsztaty będą odbywać się w godzinach popołudniowych lub w soboty. Zapisy do 30 kwietnia. Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny 500 172 930 lub mailowy a.pustelnik@zameczek.org.pl.

 • Życzenia świąteczne

  W tą wyjątkową i magiczną noc nasze myśli kierujemy do Państwa życząc, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniósł ze sobą szczęście i pomyślność.

  Życzymy dużo radości i sukcesów, mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.

  Zapraszamy do obejrzenia naszych nagranych dla Państwa życzeń.

  Życzenia Bożonarodzeniowe 2020

PZN Centrum Edukacyjno - Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach | 2020

Accessibility Toolbar